Wiosenny koncert MAT -a - 08.04.2016


Wiosenny koncert MAT -a

Na prima aprilis zorganizowaliśmy koncert z udałem grup muzycznych naszego stawarzyszenia :) 
http://www.g1myslenice.pl/anafora/2688-wiosenny-koncert-myslenickiej-akademii-talentow 
   

O nas w "Gazecie Myślenickiej"  http://www.gazeta.myslenice.pl/serwis/archiwum/2016/12/Tutaj-formuje-sie-kuznia-talentow.html