string(2) "59" Dane Stowarzyszenia - Myślenicka Akademia Talentów

Dane Stowarzyszenia


Stowarzyszenie
 Myślenicka Akademia Talentów,
Siedziba: 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 14,
NIP: 6812062075,
REGON: 363291080,
KRS: 0000592070
Konto bankowe: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, 
                        nr rachunku: 36 86190006 0020 0800 6374 0001