string(2) "75" O sekcji kulturalnej - Myślenicka Akademia Talentów

O sekcji kulturalnej


Głównym założeniem działalności Sekcji Kulturalnej jest nauka dzieci i młodzieży poprzez udział w spektaklach, koncertach i happeningach i pomoc w rozwoju ich talentów muzycznych, aktorskich i tanecznych
Do podstawowych zadań Sekcji należą:

  • promowanie młodych zespołów i grup artystycznych

  • organizowanie spektakli, koncertów i happeningów

  • organizowanie wyjazdów do studia nagrań

  • opracowywanie utworów muzycznych i ich publikacja

  • wspieranie rodziców dzieci uzdolnionych artystycznie ( muzycznie, aktorsko, tanecznie)

  • organizowanie sal do prób muzycznych (MOKIS, Gimnazjum nr 1 w Myślenicach)

  • opieka nad zespołami Anafora, Gryps, Reaper i chórem „Hura”

  • współpraca z MOKIS i UMIG Myslenice w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości patriotycznych

Ogólne informacje:

kierujący sekcją: Jarosław Pietrzak

Zespoły muzyczne:

Anafora https://www.facebook.com/anafora44 ,

Gryps https://www.facebook.com/grypsofficial/?fref=ts

i Reaper https://www.facebook.com/reapermusic77/

Chór: Hura pod kierunkiem Magdaleny Starzec https://www.facebook.com/chorhura

W roku szkolnym 2016/2017 sekcja kulturalna planuje 2 spektakle, organizację koncertu MAT -a oraz na bieżąco udział w imprezach kulturalnych.

W bieżącym roku szkolnym składka członkowska uczestnika Sekcji Kulturalnej wynosi 10 zł (za rok) .
Szczegóły dotyczące działalności sekcji można znaleźć w 
Regulaminie Sekcji Kulturalnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z panem Jarosławem Pietrzakiem (nr telefonu 607228661)
lub drogą mailową jarek-pietrzak@wp.pl.
Wszelkie informacje dotyczące działalności sekcji będą pojawiać się na stronie internetowej Stowarzyszenia
oraz stronach facebookowych zespołów.