Walne Zebranie - 14.06.2018


Walne Zebranie  Zarząd Stowarzyszenia MAT zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu, które odbędzie się:
 
w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 18:30
w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20
 
(w przypadku braku quorum drugi termin zebrania to 29.06.2018 godz. 19:00)
 
Przewidziany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i powitanie jego uczestników.
2. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i zdolności WZC do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC.
4. Przedstawienie głównych punktów regulaminu obrad i sposobu podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 i dyskusja
    nad sprawozdaniem.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 i dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji       
    Rewizyjnej za 2017 r.
9. Przedstawienie planów działalności Stowarzyszenia na rok 2018.
10. Wolne wnioski.
11. Podsumowanie i zakończenie obrad WZC.
 
 
                                                                                                                      serdecznie zapraszamy
                                                                                                                                Zarząd MAT